Sekretariát podujatia, organizácia a ubytovanie
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
hladova@farmiprofi.sk
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava