- PROGRAM PODUJATIA (.PDF)

Pandemické opatrenia
Pri vstupe na hromadné podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19.

Pri nesplnení vyššie uvedených podmienok účastníkovi nebude umožnený vstup na podujatie.
Termín konania
27. - 28. máj 2022
Miesto konania
Hotel Partizán, Tále
Harmonogram odborného programu
Registračné poplatky

Registračné poplatky
Členovia SHS a/alebo SSVPL zdarma
Nečlenovia SHS/SSVPL 100,- EUR
* Ceny sú uvedené s DPH
Kreditové hodnotenie
Podujatie akredituje ARS CME. Registrovaní účastníci získavajú za pasívnu a aktívnu účasť kredity CME, ktoré budú elektronicky pripísané do konta CME. Účastníci obdržia 10 kreditov ARS CME.
Certifikát o spôsobilosti vyhodnocovať AMTK
Účastníkom, ktorým sa nepodarilo úspešne absolvovať test, obdržia iba certifikát o absolvovaní seminára s kreditnými bodmi ARS CME (b).
Ubytovanie
Ubytovanie v hoteli Partizán je naplnené.
V prípade záujmu o ubytovanie počas podujatia kontaktujte prosím:

Ing. Michaelu Hladovú
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
hladova@farmiprofi.sk
+421 903 133 638